Afet Yönetimi Afet ve Acil Durum Planları

Merkezimiz; Ege Bölgesi için doğal afet, çevre kirliliği sorunları, heyelan vb. konularda gerekli bilimsel araştırmaların yapılarak projelendirme ve raporlandırma çalışmalarında bulunmaktadır.