İzmir Körfez Çevresi Broadband Deprem Gözlem Ağı

.

Körfez çevresinde yer alan zeminler için, deprem-zemin-yapı ortak davranışını modellemeye yönelik veri toplama amacıyla broadband hız ölçer sismometre ağı kurulum çalışmaları 2004 yılında başlamıştır. 2004 yılından günümüzde değin hali hazırda 4 adet istasyonumuz faal olarak mikrotremor (doğal titreşim) ve deprem verileri toplamaktadır.

Toplanan bu veriler ve körfez çevresinde yapılan çalışmaların  merkezimiz laboratuarlarında ortak değerlendirilmesi yapılarak;

  • Körfez çevresinde mühendislik ve sismik ana kayasına ait deprem verilerinin elde edilmesi,
  • Körfez çevresinde istenilen herhangi bir noktaya özgün, kuramsal ve gözlemsel zemin transfer fonksiyonlarının tanımlanması,
  • Mevsimsel değişimlerin zemin transfer fonksiyonları üzerindeki etkisi,
  • Yerinde elastik tasarım spektrumu hesabı gereken alanların tanımlanması konusunda çalışmalar yapılması ve  bu spektrumların oluşturulması,

gibi konularda bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.

Bu konularda merkezimiz tarafından yapılan bilimsel çalışmalara buradan ulaşabilirsiniz.