Halkı Bilgilendirme Bilinçlendirme ve Eğitim Çalışmaları

 

Afet yönetimi ve afetlerin zararlarının azaltılması konusunda talep olması durumunda resmi/özel kurum yada kuruluşlara, okullara, vb… bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları destekleri merkezimiz tarafından verilmektedir.