Deprem-Zemin-Yapı Etkileşiminin Araştırılması

 

 

Deprem-Zemin-Yapı etkileşimi araştırılırken, zemin-ana kaya modellerinin tanımlanması gerekir (Kumar, 2007; Akgün vd. 2014).

Depremin zemin yüzeyindeki etkisini tanımlamak için gözlemsel ve kuramsal zemin transfer fonksiyon hesapları yapılır (Herak,2008; Özdağ vd. 2015).

Depremin ana kaya içindeki yayılımını tanımlamak için senaryo depremleri kullanılabilir (                    ).

Yukarıdaki tanımlar kapsamında merkezimiz tarafından istenilen noktaya özgün deprem-zemin-yapı ilişkisi kurulmasına yönelik arazi ve raporlama çalışmaları yapılmaktadır.