Personel

 

 

 

Jeofizik Yük. Müh.

Öğr. Gör. Özkan Cevdet ÖZDAĞ

cevdet.ozdag@deu.edu.tr