Makaleler/Bildiriler

 

Bilimsel Dergilerde Yayınlanan (Uluslararası ve Ulusal) Makaleler

***İstenilen bildiri yada makaleyi üzerine tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz…

  1. Özkan Cevdet Özdağ, Tolga Gönenç, Mustafa Akgün,”Dynamic amplification factor concept of soil layers: a case study in İzmir (Western Anatolia)”, Arabian Journal of Geosciences, DOI: 10.1007/s12517-015-1881- 9, 2015, Araştırma Makale,SCI-Expanded

 

  1. Mustafa Akgün, Tolga Gönenç, Oya Pamukçu, Şenol Özyalın,”Investigation of the relationships between ground and engineering bedrock at northern part of the gulf of İzmir by borehole data supported geophysical works”, Journal of Earth System Science, 123,No.3,April2014,pp.545 – 564, 2014, Araştırma Makale,SCI-Expanded,

 

  1. Mustafa AKGÜN, Tolga GÖNENÇ, Oya PAMUKÇU, Şenol ÖZYALIN, Özkan Cevdet Özdağ,”Mühendislik Ana Kayasının Belirlenmesine Yönelik Jeofizik Yöntemlerin Bütünleşik Yorumu: İzmir Yeni Kent Merkezi Uygulamaları”, Jeofizik, 18/ 67-80/2013 doi: 13.b02 jeofizik-1304-12, 2013, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli

 

  1. Mustafa Akgün, Tolga Gönenç, Aykut Tunçel, Oya Pamukçu,”A multi-approach geophysical estimation of soil dynamic properties in settlements: a case study in Güzelbahce-İzmir (Western Anatolia)”, Journal of Geophysics and Engineering, 10/4/1742-2132/ 2013, 2013, Araştırma Makale,SCI-Expanded

 

Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Olan (Uluslararası ve Ulusal) Bildiriler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ÖZKAN CEVDET ÖZDAĞ, TOLGA GÖNENÇ, MUSTAFA AKGÜN, ATİLLA ULUĞ, OYA PAMUKÇU, YAPRAK İPEK,”Yerinde Elastik Tasarım Spektrum Hesaplamaları İçin Gerekli Olan Zemin-Ana Kaya Modelleri İle Zemin Dinamik Analizi Parametrelerinin Jeofizik Yöntemlerle Elde Edilmesi İzmir Körfezi Kuzeyinde Yapılan Örnek Çalışma”,8. Ulusal Deprem Mühendisliği Sempozyumu, BEŞİKTAŞ, Mayıs 2015, 8 .ULUSAL DEPREM MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI,1013-1020, Hakemli Organizasyon